Προετοιμασία εισαγωγής στα ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών

“Προπαρασκευαστικό Τμήμα για εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών”. Οι καθηγητές των Ανώτερων Θεωρητικών με πολύχρονη εμπειρία και αποδεδειγμένη επιτυχία,  διδάσκουν σε ατομικά μαθήματα την ύλη της Αρμονίας, Σολφέζ και Dictée, προετοιμάζοντας έτσι τους σπουδαστές τους στην ύλη που απαιτεί το πρόγραμμα των Πανελληνίων εξετάσεων.