Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών

Ειδικό Αρμονίας

Διάρκεια Σπουδών 3 Χρόνια  (Ελάχιστος Χρόνος Φοίτησης). *

Για να εισαχθεί ένας σπουδαστής στο Α΄ έτος του Ειδικού Αρμονίας, θα πρέπει να έχει τελειώσει την ΙΙΙ Θεωρία και το ΙΙΙ Σολφέζ και να έχει λάβει και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Κατόπιν θα φοιτήσει 3 χρόνια για να πάρει το Πτυχίο του μετά από εξετάσεις.

Για να εισαχθεί στο Β΄ έτος του ειδικού Αρμονίας, θα πρέπει να λάβει μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις στην Ι Αρμονία και στο IV Σολφέζ και να έχει λάβει και στα δύο μαθήματα τουλάχιστον Λίαν Καλώς και κατόπιν να φοιτήσει 2 χρόνια για να πάρει το Πτυχίο του μετά από εξετάσεις.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου Ειδικού Αρμονίας είναι τα εξής:

 • Θεωρία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
 • Σολφέζ   Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V.
 • Μουσική Υπαγόρευση (dictée).
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία Μουσικής
 • Υποχρεωτική Αντίστιξη
 • Υποχρεωτικό Πιάνο
 • Πρακτικό Διδασκαλείο
 • Χορωδία

(Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον Ελάχιστο Χρόνο που προβλέπει ο νόμος).

Ενοργάνωση

Διάρκεια Σπουδών 2 Χρόνια  (Ελάχιστος Χρόνος Φοίτησης). *

 • Αρμονία ΙΙΙ
 • Σολφέζ V
 • Ιστορία Μουσικής
 • Μορφολογία Μουσικής
 • Υποχρεωτικό Πιάνο
 • Πρακτικό διδασκαλείο
 • Διεύθυνση Μπάντας
 • Χορωδία

*  (Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον Ελάχιστο Χρόνο που προβλέπει ο νόμος).

Αντίστιξη

Διάρκεια Σπουδών 2 Χρόνια  (Ελάχιστος Χρόνος Φοίτησης). *

Απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση του Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με ελάχιστο Βαθμό Λίαν Καλώς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου Αντίστιξης είναι τα εξής:

 • Οργανογνωσία
 • Υποχρεωτικό Πιάνο
 • Πρακτικό Διδασκαλείο
 • Χορωδία

*  (Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον Ελάχιστο Χρόνο που προβλέπει ο νόμος).

Φυγή (Φούγκα)

Διάρκεια Σπουδών 2 Χρόνια  (Ελάχιστος Χρόνος Φοίτησης). *

Απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση του Πτυχίου Αντίστιξης με ελάχιστο Βαθμό Λίαν Καλώς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) είναι τα εξής:

 • Ενορχήστρωση
 • Υποχρεωτικό Πιάνο
 • Χορωδία

*  (Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον Ελάχιστο Χρόνο που προβλέπει ο νόμος).

Σύνθεση

Διάρκεια Σπουδών 4 Χρόνια.  (Ελάχιστος Χρόνος Φοίτησης) *

Απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση του Πτυχίου Φυγής (Φούγκας) με ελάχιστο Βαθμό Λίαν Καλώς.

Υποχρεωτικό μάθημα για την απόκτηση του Διπλώματος Σύνθεσης είναι:

 • Διεύθυνση Ορχήστρας

(Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον Ελάχιστο Χρόνο που προβλέπει ο νόμος).