Σχολή Μονωδίας – Μελοδραματικής

Σχολή Μονωδίας – Μελοδραματικής

Μονωδία  Μελοδραματική

AZQΣτη μουσική, ο όρος μονωδία έχει δύο έννοιες: 1) είναι συνώνυμος της μονοφωνίας, μιας μοναδικής μελωδικής γραμμής δηλαδή, σε αντιπαραβολή με την ομοφωνία και την πολυφωνία· 2) αναφέρεται σε ιδιαίτερο μουσικό ύφος που άνθισε στην Ιταλία του 17ου αιώνα, τα βασικά στοιχεία του οποίου συναποτελούνται από μια μελωδική, φωνητική γραμμή και την οργανική συνοδεία. Ως μουσικολογικός όρος, αναφέρεται τόσο στο συγκεκριμένο ύφος, όσο και για να περιγράψει μεμονωμένα έργα· υπ’ αυτήν την έννοια η μονωδία μπορεί να θεωρηθεί και μουσικό είδος, όπως ή φρόττολα, η βιλλανέλλα κλπ. Ωστόσο, κανένα έργο της εποχής δεν αναφέρεται ως μονωδία, καθώς πρόκειται για σύγχρονη επινόηση των μουσικολόγων. Έργα της εποχής σ’ αυτό το ύφος περιλαμβάνουν μαδριγάλια, μοτέτα, καθώς επίσης και κοντσέρτα (υπό την έννοια του κοντσερτάτο, με χρήση δηλαδή μουσικών οργάνων).

Η γέννηση του ύφους της μονωδίας προέκυψε περί το 1580, ως αποτέλεσμα της απόπειρας της Καμεράτα Φλωρεντίνα να αναβιώσει η αρχαία ελληνική τραγωδία. Αν και η απόπειρα δεν διέθετε ιστορική ακρίβεια, εντούτοις περιέλαβε την ιδέα της μελωδίας και της προσωδίας, όπως αυτή προέκυπτε μέσω μιας μελωδικής γραμμής (συνήθως μάλιστα με ευρεία χρήση καλλωπισμών) επί ενός ανεξάρτητου ρυθμού βάσιμου. Το βάσιμο-ήτοι η οργανική συνοδεία-εκτελούνταν από όργανα όπως το λαούτο, τη θεόρβη, το τσέμπαλο και το εκκλησιαστικό όργανο (συνεχές βάσιμο).

Η άνοδος της μονωδίας έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη της μουσικής, καθιερώνοντάς την ως βασικό στοιχείο της Μπαρόκ μουσικής, ιδιαιτέρως δε όταν αντιπαραβάλλεται με το μουσικό ύφος της Αναγέννησης, όπου κυριαρχεί η ισορροπία μεταξύ των φωνών, όπως εκφράζεται μέσω της πολυφωνίας. Οι δυναμικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τη μονωδία έγιναν άμεσα εμφανείς στο είδος της όπερας, εντός της οποίας άνθισε το είδος της άριας και του ρετσιτατίβο· τα δύο είδη δίνουν έμφαση αφενός στη μελωδία και αφετέρου στην προσωδία. Άλλα μουσικά είδη με εμφανές το στοιχείο της μονωδίας υπήρξαν το σόλο μαδριγάλι, το σόλο μοτέτο και η καντάτα.

Μουσική παραλληλία της μονωδίας στη Γαλλία υπήρξε η αυλική άρια (air de cour), η οποία όμως θεωρείται πιο συντηρητικού ύφους, ενώ διατηρεί πολλά χαρακτηριστικά της Αναγεννησιακής σανσόν.

Ένα σημαντικό θεωρητικό σύγγραμμα περί της μονωδίας περιλαμβάνεται στη συλλογή τραγουδιών του Τζούλιο Κατσίνι “Le nuove musiche” (οι νέες μουσικές-Φλωρεντία, 1601).

Τέλος, στην Ελλάδα ο όρος θεωρείται εφάμιλλος με το κλασικό τραγούδι εν γένει· υπ’ αυτή την έννοια μπορεί να γίνει λόγος για σπουδαστές μονωδίας και επαγγελματίες μονωδούς (σολίστες) του λυρικού θεάτρου.

Η μελοδραματική, ή σωστότερα η εκπαίδευση του ηθοποιού του μουσικού θεάτρου, στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της μουσικής και σκηνικής τεχνικής του τραγουδιστή της όπερας. Η εκπαίδευση αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη βασικών τεχνικών δεξιοτήτων, που οδηγούν στη σύνδεση της φωνητικής με τη σωματική έκφραση. Η ανάπτυξη αυτής της βασικής τεχνικής σχετίζεται με τον έλεγχο των σωματικών λειτουργιών και με την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής του τραγουδιού. Κατάληξη αυτής της διαδικασίας είναι η δουλειά πάνω σε ρόλους του ρεπερτορίου, σε ατομικές ή ομαδικές σκηνές, όπου αναπτύσσονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι της σκηνικής ερμηνείας ενός ρόλου. Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει επί σκηνής στις απαιτήσεις ενός οπερετικού ρόλου, σε διαφορετικά στυλ ερμηνείας και αισθητικών προσεγγίσεων.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Σχολή Μονωδίας Διάρκεια Σπουδών 8 Χρόνια  (Ελάχιστος Χρόνος Φοίτησης). *

Οι σχολές κάθε οργάνου είναι διαβαθμισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού σε:

 • Προκαταρκτική……………………………………………………………………… 1        χρόνο
 • Κατωτέρα……………………………………………………………………………… 2        χρόνια
 • Μέση……………………………………………………………………………………. 2        χρόνια
 • Ανωτέρα……………………………………………………………………………….. 3        χρόνια

Για να εισαχθεί κάποιος σπουδαστής  στο A΄ έτος της Κατωτέρας και πάνω έως και το 2 έτος Ανωτέρας, θα πρέπει να λάβει μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται μια φορά τον χρόνο, κάθε Οκτώβριο.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου είναι τα εξής:

 • Θεωρία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
 • Αρμονία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
 • Σολφέζ   Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V.
 • Ιστορία Μουσικής Ι, ΙΙ.
 • Μορφολογία Ι, ΙΙ.
 • Χορωδία (από τη Μέση μέχρι το τέλος των σπουδών)
 • Πιάνο (Μέχρι Μέση)
 • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση
 • Ορθή προφορά ξένων κειμένων
 • Μελοδραματική (3 έτη)
 • Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη)

Σχολή Μελοδραματικής: Γίνονται δεκτοί μαθητές από το Α΄ έτος φοίτησης στην ανωτέρα σχολή Μονωδίας.

 • Κατωτέρα……………………………………………………………………………… 1        χρόνο
 • Μέση……………………………………………………………………………………. 1        χρόνο
 • Ανωτέρα……………………………………………………………………………….. 1        χρόνο

(Δεν επιτρέπεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διπλάσιου χρόνου από τον Ελάχιστο Χρόνο που προβλέπει ο νόμος για την κάθε σχολή).