Διοίκηση

Ιδρυτής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιώργος Παζαΐτης

Γραμματεία: Μαίρη Δρόσου, Ρίτα Πετκοπούλου