Εσωτερικός Κανονισμός του Ωδείου

ΣΧΟΛΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Το Σχολικό έτος διαρκεί 10 μήνες, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Οι παραδόσεις των μαθημάτων αρχίζουν στις 10 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν στις 20 Ιουνίου.

2. Για να θεωρηθεί αυτή η περίοδος ένα Σχολικό έτος, είναι απαραίτητη η τακτική φοίτηση και η καταβολή των διδάκτρων.

3. Εγγραφές Α΄ Εξαμήνου: Από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλος Οκτωβρίου.

4. Εγγραφές Β΄  Εξαμήνου: 1 – 20 Φεβρουαρίου.

ΑΡΓΙΕΣ

Σαν αργίες θεωρούνται εκείνες που ισχύουν κάθε φορά στα Δημόσια Σχολεία. Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις αργίας, δεν αντικαθίστανται. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • 28η Οκτωβρίου.
  • Από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου.
  • 30 Ιανουαρίου.
  • Το Σάββατο της τελευταίας Αποκριάς.
  • Καθαρά Δευτέρα.
  • 25η Μαρτίου.
  • Από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
  • 1η Μαΐου.
  • Του Αγ. Πνεύματος.

Και κάθε άλλη αργία που ορίζεται έκτακτα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Σε κάθε μαθητή  με την εγγραφή του δίνεται από την Γραμματεία του Ωδείου βιβλιάριο σπουδών. Το βιβλιάριο αυτό χρησιμεύει σαν βεβαίωση της ταυτότητας του μαθητή, (έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) περιλαμβάνει επίσης και το ενδεικτικό των εξετάσεων.

2. Τα βιβλιάρια είναι προσωπικά και απαγορεύεται απολύτως η μεταβίβασή τους σε άλλα πρόσωπα.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Οι απουσίες των μαθητών σημειώνονται από τους καθηγητές σε ειδικό κατάλογο και ενημερώνονται οι γονείς.

2. Πέντε συνεχείς αδικαιολόγητες απουσίες, ή δεκαπέντε σποραδικές επίσης αδικαιολόγητες, αφαιρούν το δικαίωμα της παραπέρα φοίτησης στο Ωδείο.

ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Το Ωδείο παρακολουθεί την τακτική ή όχι φοίτηση των μαθητών, καθώς και την γενική διαγωγή τους.

2. Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα υποχρεωτικά μαθήματα που ορίζονται για το τμήμα του.

3. Η προσωρινή παράλειψη ενός υποχρεωτικού μαθήματος επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον στον μαθητή δοθεί άδεια από την Διεύθυνση και τον καθηγητή του.

4. Μαθητής που δεν συμβαδίζει στα υποχρεωτικά μαθήματα με το ειδικό, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, μπορεί, με άδεια της Διεύθυνσης να μελετήσει ιδιωτικά στις καλοκαιρινές διακοπές και να παρουσιαστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Το δικαίωμα δίνεται μόνο μία φορά.

5. Τα μαθήματα στο Ωδείο είναι ατομικά και κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί δύο (2) ατομικά μαθήματα την εβδομάδα. Η διάρκεια διδασκαλίας του ατομικού μαθήματος είναι 20 λεπτά, για σπουδαστές των προκαταρκτικών και κατωτέρων τάξεων, 30 λεπτά για σπουδαστές των μέσων και 40 λεπτά για σπουδαστές των ανωτέρων τάξεων.

6. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν τον Μάιο και είναι ομαδικά.

7. Οι ώρες και οι μέρες των υποχρεωτικών μαθημάτων ορίζονται από την Γραμματεία του Ωδείου.

8. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους γίνονται εξετάσεις προόδου των σπουδαστών του Ωδείου και είναι υποχρεωτικές για όλους σύμφωνα με τον κανονισμό.

9. Το σχολικό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα.  Α΄ εξάμηνο από 1η Σεπτεμβρίου, έως τέλος Ιανουαρίου και το Β΄ εξάμηνο από 1 Φεβρουαρίου έως τέλος Ιουνίου.  Για να θεωρηθεί ενεργό το σχολικό έτος και να προαχθεί ο σπουδαστής στο επόμενο έτος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τα δύο εξάμηνα.

10. Μαθητής που διακόπτει τη φοίτηση πριν από το τέλος του διδακτικού  έτους, πρέπει να κάνει γνωστή την αιτία στη Διεύθυνση, να καταβάλει δε τα δίδακτρα μέχρι τον μήνα της διακοπής του.

11. Όλοι οι μαθητές υποχρεώνονται να παρουσιαστούν στις οριζόμενες από το Ωδείο εξετάσεις.

12. Οι γονείς οφείλουν να ζητούν πληροφορίες από τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες καθηγητές ή δασκάλους για την πρόοδο των παιδιών τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Η επίδοση των μαθητών βαθμολογείται ως εξής:

Άριστα 9,5 – 10

Λίαν Καλώς 7,5 – 9,49

Καλώς 5,5 – 7,49

2. Δικαίωμα προβιβασμού δίνουν οι βαθμοί 5 έως 10, από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

1. Ο σπουδαστής του Ωδείου, οφείλει να έχει πλήρη συναίσθηση της ηθικής σημασίας της αποστολής του ως μαθητευόμενος μιας υψηλής τέχνης και ως απόστολος ενός καλλιτεχνικού ιδανικού. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλει ν’ αντιμετωπίσει τις μουσικές του σπουδές με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματά του και να επιδεικνύει επιμέλεια και ζήλο.

2. Οι μαθητές να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος.

3. Οφείλουν να είναι πειθαρχικοί, επιμελείς, τακτικοί και να μην καθυστερούν στα μαθήματά τους.

4. Καθυστέρηση πάνω από πέντε λεπτά χωρίς να είναι δικαιολογημένη, θεωρείται απουσία.

5. Η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται μόνον στον διδάσκοντα, τους μαθητές και το προσωπικό του Ωδείου για λόγους υπηρεσίας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΛΗ

1. Κάθε εγγεγραμμένος σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τα δίδακτρά του.

2. Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται για ευκολία των μαθητών, σε δέκα μηνιαίες δόσεις στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

3. Στην περίπτωση που ο σπουδαστής καθυστερήσει την καταβολή των διδάκτρων, θα γίνεται υπενθύμιση από την γραμματεία του Ωδείου. Μετά την προθεσμία που του δίνεται δεν θα έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει τα μαθήματα.

4. Για το ενδεικτικό προαγωγής, πτυχίο και δίπλωμα, ο μαθητής πρέπει να πληρώσει τα απαιτούμενα εξέταστρα.

5. Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο Δεκαήμερο του ίδιου μήνα.

6. Το πρώτο Δεκαήμερο του Μαΐου καταβάλλονται και τα δίδακτρα του μηνός Ιουνίου.

7. Τα εξέταστρα καταβάλλονται μία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εξετάσεων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Οι εξετάσεις του Ωδείου είναι: Κατατακτήριες, Εξαμήνου, Ετήσιες, Συμπληρωματικές, Προαγωγικές, Απολυτήριες, Δοκιμαστικές και Επαναληπτικές.

2. Η εξεταστική επιτροπή για τις εξετάσεις Εξαμήνου, Συμπληρωματικές, Δοκιμαστικές, Επαναληπτικές, Προαγωγικές και Ετήσιες είναι τριμελής. Για τις κατατακτήριες και Απολυτήριες εξετάσεις είναι εξαμελής. Αποτελείται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ωδείου ως Πρόεδρο, Καθηγητές του Ωδείου μας, καθηγητές άλλων Ωδείων και Εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.